BoernaalBoernaalBoernaalBoernaal

B
o
e
r
e
B
l
o
k
e<BoereBloke se BOERNAAL:>

BoereBloke se BOERNAAL:

George Rodrigue Art at http://www.georgerodrigue.com


FreddyTheFox's Last.fm Weekly Artists Chart

Saturday, December 24, 2005

Ons Du Plessis Familiewapen
Ons Familie is wérklik bevóórreg om sóveel talentvolle mense onder ons geledere te kan tel. Byna álmal beskik oor innoverende en laterale denke (dankie Harry en Ina) en dié wat níé, is weer artisties of dan ten minste briljant in díé beroepe of stokperdjies wat hulle beoefen deur bedrywighede te rasionaliseer sonder om die waardevolle aspekte daaraan verbonde óók te bekamp. Miskien sal Daantjie en Riaan met my sáámstem as ek daarop áándring dat net die beste selektering deur Moeder Natuur in ons familie se geval plaasgevind het. Die genetika is top-notch én uniek en nét die béste bulle en koeie is gebruik ;-) En die nuwe geslag- álmal uithaler- bulletjies en versies, eet nét die állerbéste kikoejoe, hooi en kuilvoer, haha! Ina se kookbriljansie lewe vóórt in haar nageslag, dis nie altemit nie! Maar sónder ‘n goeie regterhand kom niemand juis vêr nie. Dankie tog vir ♀Louise Grenfell, ♂Johnny van Vuuren ♂Wayne Taylor en ♂André Barnard. Dan is daar darem ook nog Claudine se ♂Nick, Riaan se ♀Michelle en Jeanette se ♂Phil. Ons familitjie gróéí. Harry sou hoog in sy skik gewees het. Hy wou ‘n gróót familie hê, juis omdat hy alleen gevoel het...
 Posted by FGDP

0 Comments:

Post a Comment

<< Home